Нүүр Хуудас/Зорилго зорилт

Өрхийн хэрэглэгч

 Хурд 1-3Мб
Сарын төлбөр 19.800 төг
Холболтын хураамж 20.000 төг