Нүүр Хуудас/Манай хамт олон

Инженер техникийн хэлтэс. . .

Засвар үйлчилгээнд чанарын стандарт нэвтрүүлж, биднээс хамаарсан тасралтыг 30 минутаас хэтрэхгүй хугацаанд шийдвэрлэж ажиллана..